Posiedzenie nr 38Na posiedzeniu numer 38 w dniu 23 marca, poseł zabrał głos w punkcie informacja bieżąca.

Poseł pytał przedstawicieli ministerstwa spraw zagranicznych o role parlamentów narodowych w reformowaniu UE.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=38&dzien=2&wyp=98&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261