Posiedzenie nr 39Na posiedzeniu numer 39 w dniu 5 kwietnia, poseł zabrał głos podczas dyskusji w trakcie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników .

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=39&dzien=1&wyp=127&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261