Posiedzenie nr 70Podczas 70. posiedzenia Sejmu RP w dniu 12 stycznia, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku (druki nr 2847 i 2855):

Sprawozdanie Komisji

Sprawozdanie Komisji

oraz w punkcie informacja bieżąca:

Informacja bieżąca