Posiedzenie nr 84Podczas 84. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 17 lipca poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=84&dzien=1&wyp=171&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Poseł wystąpił również jako przedstawiciel klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawiając stanowisko klubu w sprawie projektowanej ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=84&dzien=1&wyp=163&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261