Posiedzenie nr 9Na posiedzeniu nr 9 w dniu 28 stycznia 2016 roku, poseł zabrał głos w punkcie informacja bieżąca w trakcie dyskusji nad ustawą budżetową na rok 2016, pytając o kontrolę państwa nad zadłużaniem się samorządów.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=9&dzien=2&wyp=69&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261