Posiedzenie nr 18W dniu 11 maja 2016 roku, premier rządu Beata Szydło wraz z ministrami przedstawiła audyt ośmiu lat rządów PO-PSL.  Z przedstawionej informacji wynikało, że Polacy stracili w wyniku rządów kolacji PO-PSL 340 mld złotych(!). Do tej informacji odniósł się poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński, który w dniu 12 maja zabrał głos w punkcie oświadczenia:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=18&dzien=2&wyp=271&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

W kontekście "Raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów kolacji PO-PSL" w dniu 12 maja poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie informacja bieżąca dziękując pani minister Elżbiecie Rafalskiej za program "500+".

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=18&dzien=2&wyp=81&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261