Posiedzenie nr 44



Na 44 posiedzeniu Sejmu, w dniu 20 czerwca poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos podczas dyskusji nad rozpatrzeniem obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=44&dzien=1&wyp=236&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261