Posiedzienie nr 46Podczas 46. posiedzenia Sejmu RP w dniu 12stycznia, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos w punkcie Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1812 i 1895):

Dyskusja

W dniu 13 stycznia poseł wygłosił oświadczenie, w którym mówił o Polskim Ładzie:

Oświadczenie