Aleksander Mrówczyński z 2. miejsca do SejmuAleksander Mrówczyński z 2. miejsca do Sejmu

16 sierpnia, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoje listy do wyborów parlamentarnych.

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński będzie startował z 2 miejsca / w 2015 roku z 10/ w okręgu wyborczym 26 obejmującym miasta na prawach powiatu: Gdynia i Słupsk oraz powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski i wejherowski. Z okręgu jest wybieranych 14 posłów w systemie proporcjonalnym.

Lista kandydatów do Sejmu w okręgu 26:

1. Marcin Horała,
2. Aleksander Mrówczyński,
3. Piotr Muller,
4. Janusz Śniadek,
5. Małgorzata Zwiercan,
6. Ryszard Zarudzki,
7. Magdalena Sroka,
8. Mariusz Łuczyk,
9. Piotr Karczewski,
10. Roman Dambek,
11. Adam Treder,
12. Marcin Drewa,
13. Krzysztof Wetta,
14. Violetta Mackiewicz - Sasiak,
15. Paweł Stolarczyk,
16. Andrzej Leyk,
17. Wiesława Buniowska,
18. Anna Lis,
19. Danuta Bałooka - Kostenecka,
20. Jan Kużownik,
21. Mariusz Birosz,
22. Monika Tobolska,
23. Anna Wańtuchowicz,
24. Andrzej Bystroń,
25. Urszula Krygier – Nowak,
27. Michał Kowalski,
28. Kazimierz Klawitter.