KontaktBiuro poselskie Posła na Sejm RP
Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego

ul. Sukienników 5, 89-600 Chojnice
tel. 886170018
e-mail: biuro@aleksandermrowczynski.org