Bezpieczne skrzyżowanie na DK22Bezpieczne skrzyżowanie na DK22

Mieszkańcy sołectwa Nowa Cerkiew podczas spotkania w listopadzie ubiegłego roku, przedstawili mi swoją prośbę dotyczącą remontu DK 22 i bardzo niebezpiecznego skrzyżowania dróg prowadzących z Nowej Cerkwi do Krojant z DK 22. To miejsce to przysłowiowy czarny punkt w powiecie chojnickim – wielokrotnie dochodziło tam do wypadków śmiertelnych.

Na moją prośbę sołtysi sołectw bezpośrednio sąsiadujących z feralnych skrzyżowaniem zebrali podpisy wśród mieszkańców sołectw Krojanty i Nowa Cerkiew. Podpisy zainteresowanych mieszkańców zostały załączone do prośby skierowanej przez biuro poselskie do Dyrektora Oddziału GDDKiA, pana Karola Markowskiego.

Gdański Oddział GDDKiA przeprowadził analizę prośby mieszkańców kierowanej za moim pośrednictwem i uwzględnił w planach obecnie dokonywanej przebudowy DK 22 skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Bardzo się cieszę i jednocześnie dziękuję za pozytywną odpowiedź na moje pismo. Tak zmodernizowane skrzyżowanie będzie na pewno o wiele bezpieczniejsze i pozwoli na włączenie się do ruchu pojazdów wyjeżdżających z kierunku Nowa Cerkiew i Krojanty.

GDDKiA.pdf