Debata- ośrodek egzaminowania kierowców w ChojnicachDebata- ośrodek egzaminowania kierowców w Chojnicach

8 listopada poseł uczestniczył w debacie zorganizowanej przez Projekt Chojnicka Samorządność dotyczącą projektu zorganizowania w Chojnicach filii Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku. Wśród zaproszonych gości był wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk, p.o. dyrektora GDDKiA w Gdańsku Karol Markowski, wicedyrektor Departamentu Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele władz samorządowych z powiatu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pozytywnie odpowiedział na prośbę starosty dotyczącą zorganizowania w Chojnicach ośrodka egzaminowania kierowców. Pomysł ten budzi sporo wątpliwości kierowców i mieszkańców miasta, którzy obawiają się korków na ulicach miasta związanego ze zwiększonym ruchem pojazdów ze znakiem L.

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński uważa, że dla naszego miasta to spora szansa- na pewno zyskamy jako ośrodek miejski. Znaczenie naszego miasta wzrośnie. Jednoznacznie popiera pomysł egzaminowania kierowców w Chojnicach. Jednak należy się do tego przygotować bardzo dobrze w sensie organizacyjnym. Zwrócił również uwagę na raport NIK-u, który bardzo krytycznie oceniał jakość szkolenia w chojnickich szkołach nauki jazdy.

W trakcie dyskusji poruszono również problemy komunikacyjne w naszym mieście i powiecie. Poseł zwrócił uwagę na stan drogi wojewódzkiej 212, szczególnie odcinka z Ciecholew do Chojnic oraz o swoich staraniach dotyczących budowy ścieżki rowerowej z Czerska do Łęga. W tych sprawach poseł prowadzi rozmowy z ministrem Adamczykiem.

debata word

Fotografia pochodzi z portalu chojnice24.pl