Dożynki Województwa Pomorskiego- BrusyDożynki Województwa Pomorskiego- Brusy

W dniu 11 września w Brusach odbywały się Dożynki Województwa Pomorskiego. Gospodarzami dożynek byli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Starosta Powiatu Chojnickiego Stanisław Skaja oraz Burmistrz Brus Witold Ossowski. Starostami dożynkowymi byli państwo Beata i Adam Pestka z Brus.

 O godzinie 11.00 rozpoczęła się msza święta dożynkowa w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, homilię wygłosił ksiądz infułat Stanisław Grunt. W homilii ksiądz infułat zwrócił uwagę wiernych na konieczność współistnienia rolników z przyrodą, a przede wszystkim z Panem Bogiem. Wspominał również swoje osobiste przeżycia bezpośrednio po wyzwoleniu z niemieckiej okupacji, kiedy był ogromny głód, głód między innymi chleba, który niestety dzisiaj nie jest szanowany.

 Po mszy świętej uroczysty korowód z poświęconymi wieńcami dożynkowymi, pocztami sztandarowymi, władzami samorządowymi przeszedł na Stadion Miejski w Brusach, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Marszałek, starosta, burmistrz, goście z Ukrainy i Niemiec przekazali życzenia i podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę i trud.

 W imieniu posła na sejm Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego list do rolników od Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa pana Krzysztofa Jurgiela odczytał dyrektor biura poselskiego Wojciech Rolbiecki. Poseł dołącza się do życzeń kierowanych przez ministra.

 List Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa

List-Ministra-Dozynkowy.pdf

 Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński przygotował list do rolników, który został przekazany starostom dożynkowym Państwu Beacie i Adamowi Pestkom.

List-Poselski-Dozynkowy.pdf

 dozynki brusy 1dozynki brusy 2