II edycja Rządowego Funduszu Polski ŁadII edycja Rządowego Funduszu Polski Ład

30 maja premier Mateusz Morawiecki przekazał informacje o II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. W skali kraju ponad 30 miliardów złotych trafi do samorządów, które otrzymają wsparcie z budżetu centralnego na inwestycje lokalne.

31 maja do chojnickiego Centrum Edukacyjno- Wdrożeniowego na zaproszenie posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego i wicewojewody pomorskiego Mariusza Łuczyka, przybyli samorządowcy z powiatów chojnickiego i człuchowskiego na uroczystość symbolicznego przekazania czeków.

Do samorządów z powiatu chojnickiego i człuchowskiego trafi ponad 120 milionów złotych na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy.

Czeki przekazywał wicewojewoda Mariusz Łuczyk.

 W powiecie chojnickim zostaną dofinansowane następujące zadania:

Gmina Brusy – 10 522 410, 00 zł - Modernizacja sieci drogowej w Brusach

Gmina Chojnice – 9 500 000, 00 zł - Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice - etap II

Gmina Czersk – 6 800 000, 00 zł - Budowa przedszkola w Łęgu oraz 3 200 000, 00 zł - Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)

Gmina Konarzyny – 4 680 000, 00 zł - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach oraz 2 185 000, 00 zł - Budowa dróg gminnych w sołectwie Zielona Chocina i 1 092 500, 00 zł - Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem OZE - etap III

Gmina Miejska Chojnice – 6 175 000, 00 zł - Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej oraz 4 460 176, 48 zł - Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Powiat Chojnicki – 14 995 750, 00 zł - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G na odcinku od miejscowości Klawkowo do drogi gminnej nr 236040G, wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2626G Rytel-Zapędowo

W powiecie człuchowskim zostaną dofinansowane następujące zadania:

Gmina Czarne – 5 000 000, 00 zł - Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy i 2 565 000, 00 zł - Rewitalizacją Śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa oraz 1 900 000, 00 zł - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy

Gmina Człuchów – 4 750 000, 00 zł - Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębnica

Gmina Debrzno – 2 565 000, 00 zł - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie

Gmina Koczała - 4 800 000,00 zł - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko oraz 4 000 000, 00 zł - Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku i 1 000 000, 00 zł - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego

Gmina Miejska Człuchów – 5 000 000, 00 zł - Przebudowa i rozbudowa części istniejącej budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem oraz 3 000 000, 00 zł - Przebudowa gminnych dróg - ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w Człuchowie i 2 000 000, 00 zł - Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie

Gmina Przechlewo – 9 500 000, 00 zł - Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I

Gmina Rzeczenica – 5 867 200, 00 zł - Budowa drogi i ścieżki rowerowej w Rzeczenicy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz 2 375 000, 00 zł - Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w gminie Rzeczenica

Powiat Człuchowski – 4 675 000, 00 zł - Zakup środków transportu publicznego.

Przekazane rządowe wsparcie jest bardzo ważne dla mniejszych gmin, które nie mają własnych środków na realizację inwestycji infrastrukturalnych- przykładem takiej gminy jest gmina Konarzyny w powiecie chojnickim, która jest najmniejszą gminą powiatu. Do budżetu gminy Konarzyny wpłynie prawie 5 mln złotych na 3 zadania.

 

Relacje medialne:

TVP-Gdańsk od 5.45

weekendfm

chojnice24.pl

chojnice.com