Interwencje w CzerskuInterwencje w Czersku

Poseł Aleksander Mrówczyński na prośbę mieszkańców Czerska pomógł rozwiązać problemy, z jakimi zgłosili się mieszkańcy Czerska i okolic.

Mieszkańcy miejscowości w gminie Czersk skarżyli się, że operator ENEA nie powiadamia mieszkańców o planowanych wyłączeniach w ramach konserwacji i serwisu sieci. Mieszkańcy byli odsyłani do strony internetowej operatora, gdzie na bieżąco jest przedstawiany plan wyłączeń energii elektrycznej. Nie wszyscy mieszkańcy sprawdzają serwis internetowy operatora i są zaskoczeni brakiem energii w swoich mieszkaniach. Skierowali prośbę do posła, żeby operator w sposób klasyczny- ogłoszeniami na słupach i w sklepach powiadamiał mieszkańców o planowanych wyłączeniach. W dniu 15 października w UM Czersk spotkali się przedstawiciele samorządu oraz decydenci z ENEI i ustalono, że mieszkańcy miejscowości, w których są planowane roboty będą powiadamiani plakatami o planowanych wyłączeniach.

http://www.wizjalokalna.pl/article.php?id=24589

Kolejny problem, z jakim zgłosili się do posła mieszkańcy gminy Czersk, to planowana likwidacja kas na dworcu PKP w Czersku. Kasy miały działać tylko do końca października, jednak dzięki interwencji posła, który w tym temacie rozmawiał z prezesem Przewozów Regionalnych w Warszawie udało się utrzymać kasy na czeskim dworcu.

http://www.wizjalokalna.pl/article.php?id=24626

Na prośbę proboszcza parafii pw. Świętej Marii Magdaleny w Czersku, księdza Zbigniewa Straszewskiego poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wspierał starania parafii o wsparcie renowacji ołtarza. Ołtarz z kościoła został wykonany na początku XVII wieku w pracowni Hermana Hana, był w katastrofalnym stanie. Parafia nie miała możliwości udźwignięcia kosztów jego renowacji. Dzięki staraniom posła, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało na ten cel 200 tysięcy złotych. Ołtarz po pracach renowacyjnych wrócił do czerskiego kościoła pod koniec października.

http://www.wizjalokalna.pl/article.php?id=24703

http://parafia-czersk.pl/homepage/376-powrot-oltarza-hermana-hana