Jubileusz 25- lecia Wspólnoty Szkół Katolickich w ChojnicachJubileusz 25- lecia Wspólnoty Szkół Katolickich w Chojnicach

W dniu 18 czerwca, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński uczestniczył w uroczystościach obchodów Jubileuszu 25- lecia Wspólnoty Szkół Katolickich w Chojnicach.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, której przewodniczył Biskup Diecezjalny Pepliński Ryszard Kasyna. Po mszy świętej zaproszeni goście, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie udali się do Chojnickiego Domu Kultury na oficjalną część obchodów i przedstawienie.

Życzenia na ręce pani Dyrektor Marianny Ziarno złożył Wicewojewoda Pomorski Pan Mariusz Łuczyk, Poseł na Sejm RP Aleksander Mikołaj Mrówczyński- wieloletni nauczyciel w liceum katolickim, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół. Życzenia nadeszły z Kancelarii Prezydenta RP- w imienia Pana prezydenta życzenia skierował Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. Następnie zaczęła się część artystyczna- przedstawienie przygotowane przez nauczycieli i uczniów. Prawie 2 godziny spektakl przedstawiał perypetie kandydata do nauki w „katoliku”, którego babcia przyprowadziła do szkoły.

Po przedstawieniu wszyscy udali się do siedziby szkoły przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie powstał piękny nowy obiekt, który został poświęcony przez Jego Ekscelencję Biskupa Diecezjalnego Peplińskiego Ryszarda Kasynę.

Aleksander Mikołaj Mrówczyński przekazał na rzecz szkoły olejny portret patrona szkoły Romualda Traugutta namalowany przez małżonkę sejmowego kolegi pana posła Wojciecha Murdzka.

Życzenia z okazji jubileuszu:

Zyczenia-wsk.pdf

IMG 1631IMG 1630IMG 1629IMG 1626IMG 1624IMG 1623

R.Traugutt