Konferencja prasowa posłaKonferencja prasowa posła

W dniu 14 października odbyła się konferencja prasowa posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego z udziałem przedstawicieli Chojnickich mediów.

Poseł przedstawił jak wyglądają prace nad ustawą dotyczącą reformy systemu edukacji, dyrektor biura poselskiego Wojciech Rolbiecki przekazał przedstawicielom mediów treść listu z IPN-u dotyczącego ewentualnych miejsc pochówku żołnierzy września 1939 roku w Chojnicach, zaprosił na wystawę i prelekcję poświęconą błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce.

Najprawdopodobniej w dniu 9 listopada na zaproszenie posła do Chojnic przyjedzie wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Pan Jarosław Sellin. Ma być to wizyta robocza z udziałem starosty Stanisława Skaji i burmistrza Arseniusza Finstera, dotycząca zmiany systemu finansowania muzeów regionalnych w Polsce na przykładzie Muzeum Historyczno- Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.