Konsultacje z udziałem wiceministraKonsultacje z udziałem wiceministra

W dniu dzisiejszym (24.10) na zaproszenie posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego, w Chojnicach gościł sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński. W chojnickim CEW-ie odbyło się spotkanie z samorządowcami z powiatów chojnickiego, bytowskiego, człuchowskiego oraz kościerskiego.

Wiceminister Uściński przedstawił samorządowcom założenia nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – nowelizacja. Generalnie ustawa ma uprościć procedury planistyczne i uporządkować szeroko rozumiany „ład przestrzenny”, zastąpić studium uwarunkowań planem ogólnym gminy, mają zostać doprecyzowane zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz wprowadzić tzw. Rejestr Urbanistyczny.

Brak tej reformy od wielu lat powoduje, że samorządy, albo nie mają planów miejscowych, czyli jest tzw. luka planistyczna, albo jeśli je tworzą to tworzą je wiele lat. Chcemy to usprawnić, żeby samorządy rzeczywiście miały to władztwo planistyczne- powiedział minister.

Kolejnym punktem spotkania była temat budownictwa komunalnego. Obecnie istnieje rządowy program, który wspiera samorządy podejmujące się budowy mieszkań, budynków komunalnych w 80%. Wparcie rządowe dotyczy również wsparcia w 80% remontów pustostanów będących w zasobach gmin, a przeznaczonych na mieszkania komunalne.

W Polsce potrzeba tanich, ogólnodostępnych mieszkań dla biedniejszej części społeczeństwa, którego nie stać na zakup mieszkania czy budowę własnego domu- podsumował poseł Mrówczyński.

Wiceminister Uściński z uwagą słuchał samorządowców i ich uwag, zapewniając że zostaną one uwzględnione w planowanej nowelizacji.

Relacja TVP Gdańsk

IMG 20221024 WA0036IMG 20221024 WA0038IMG 20221024 WA0032IMG 20221024 WA0012