Spotkanie z Wojewodą Pomorskim Panem Dariuszem DrelichemSpotkanie z  Wojewodą Pomorskim Panem Dariuszem Drelichem

W dniu 21 marca, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku spotkał się z wojewodą pomorskim Panem Dariuszem Drelichem.

Podczas ponad godzinnego spotkania poseł przedstawił Panu wojewodzie problemy mieszkańców powiatów chojnickiego, człuchowskiego i bytowskiego. Głównie skupiono się na problemach związanych z infrastrukturą, poruszono kwestie problemów z dojazdami do szkół, pracy (kwestie połączeń kolejowych, komunikacji autobusowej) fatalnego stanu dróg (między innym droga 212 na terenie gminy Konarzyny).

Pan poseł zwrócił również uwagę Pana wojewody na sytuację stacji SANEPID-u w Chojnicach w porównaniu do np. sytuacji stacji SANEPID w Człuchowie.

Poseł poruszył również sprawę konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach, organizowanego przez Starostę Powiatu Chojnickiego. Sprawa ta pozostawia duży niesmak i budzi wątpliwości formalne, które zostały przedstawione Panu wojewodzie.

Poseł przedstawił głosy wyborców, którzy zwracają się z problemem likwidacji szkół w małych miejscowościach, łączenia oddziałów w ramach szkół (oddziały przedszkolne mają zajęcia edukacyjne razem z klasą pierwszą; klasy pierwsza z drugą i trzecią).

W czasie rozmowy poseł podkreślił, że oba powiaty leżące na peryferiach województwa pomorskiego (powiat chojnicki, człuchowski) są niestety zapominane przez władze zarówno urzędu wojewódzkiego jak i urzędu marszałkowskiego. Główny nacisk decydentów jest kładziony na aglomerację trójmiejską i powiaty leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta, co skutkuje jeszcze większą przepaścią pomiędzy możliwościami rozwoju małych miejscowości „Polski powiatowej”, a dużymi ośrodkami przemysłowymi, akademickimi, administracyjnymi.