Otwarcie Centrum Usług Społecznych w BrusachOtwarcie Centrum Usług Społecznych w Brusach

30 czerwca władze miejskie Brus zorganizowały otwarcie wyremontowanego obiektu- zrewitalizowany budynek starej szkoły stał się Centrum Usług Społecznych. Posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego na uroczystościach reprezentowała sekretarz biura Barbara Urbańska.

Projekt został sfinansowany z dofinansowania unijnego /2 mln/ oraz dotacji z budżetu państwa /1,6 mln/ koszt całkowity inwestycji 3,5 mln. W Centrum Usług Społecznych będzie się mieściła placówka wsparcia dziennego dla dzieci, dom dziennego pobytu dla seniorów oraz mieszkanie chronione dla osób przewlekle chorych. W drugiej części budynku utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy.

To bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców miasta i gminy Brusy. W dzisiejszych czasach państwo i władze samorządowe wspierają osoby chore, niezaradne życiowo, które z różnych przyczyn wymagają opieki i pomocy- takie inwestycje pomagają najsłabszym i dają możliwość kontaktu z rówieśnikami, nauki nowych umiejętności, uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach.

Sekretarz biura, Barbara Urbańska przekazała na ręce burmistrza Brus, Witolda Osowskiego najserdeczniejsze gratulacje i podziękowanie od posła za wrażliwość społeczną i realizację tej inwestycji.

Fotografie pochodzą ze strony UM Brusy.

podziekowanie brusy

700x450 crop 90 000345 30

700x450 crop 90 000345 23700x450 crop 90 000345 8700x450 crop 90 000345 15700x450 crop 90 000345 20700x450 crop 90 000345 33