Podpisanie umowy z NFOŚ w KościerzyniePodpisanie umowy z NFOŚ w Kościerzynie

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wziął dzisiaj (19.01) udział w uroczystości podpisania umowy dofinansowania inwestycji realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO w Kościerzynie.

Dwuetapowa inwestycja konwersji węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową zostały dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska kwotą prawie 7 mln złotych. 4,5 mln samorząd otrzyma w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt inwestycji to prawie 24 mln złotych.

Dzięki zastosowaniu silników gazowych przedsiębiorstwo będzie produkowało energię elektryczną (przede wszystkim na potrzebny własne), a gazowe pompy ciepła będą produkować energię cieplną do obiektów zasilanych przez KOS-EKO. Zastosowana technologia pozwala zredukować zużycie energii pierwotnej o około 25%, ale przede wszystkim zmaleje emisja CO2 o prawie 75% - co ma kluczowe znaczenie dla powstawania tzw. smogu miejskiego.

Bardzo się cieszę, że samorządowe przedsiębiorstwo realizuje takie proekologiczne projekty, które z jednej strony przyczynią się do poprawy jakości powietrza jakim oddychają mieszkańcy Kościerzyny, a z drugiej pozwala obniżyć koszty spółki przez produkowanie energii elektrycznej we własnym zakresie. Również niezwykle ważny jest fakt, że spółka KOS-EKO jest spółką samorządową, że energia cieplna produkowana przez Waszą firmę, jest relatywnie tania. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się mieszkańcy m.in. z powiatu człuchowskiego, gdzie samorząd sprzedał ciepłownię miejską, a mieszkańcy mają dużo droższe ciepło niż mieszkańcy Kościerzyny- powiedział poseł Aleksander Mrówczyński.

FK 0761 resFK 0757 resFK 0732 res