PodziękowaniaPodziękowania

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie podziękować za Państwa zaangażowanie i pomoc w kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Z wielką wdzięcznością dziękuję tym wszystkim, którzy pomagali w mojej kampanii.

Dziękuje za kolportowanie materiałów wyborczych, banerów, ulotek, dziękuję za udostępnianie płotów na banery, dziękuję za klejenie plakatów. Podziękowania składam za Państw aktywność w sieci internetowej, to bardzo ważny obszar,  który daje wielkie możliwości. Jestem wielce wdzięczy za kampanię bezpośrednią, za rozmowy w domu, pracy, z sąsiadami i przekonywanie do głosowania na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.

Szczególne podziękowania kieruję do tych wszystkich, którzy pracowali w komisjach wyborczych, zarówno jako członkowie obwodowych komisji wyborczych, jak i mężowie zaufania. Miałem sporo sygnałów od Państwa o niewłaściwym działaniu niektórych członków komisji przy wydawaniu kart do głosowania. Wiem, że Państwo reagowaliście i takie niezgodne z prawem praktyki zostały wyrugowane.

Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmu, a ja po raz trzeci będę posłem. Cieszę się, że będę mógł reprezentować Polskę „powiatowo-gminną”. Zapewniam Państwa, że nadal będę aktywny, że będę rzecznikiem Waszych spraw. Moje biuro poselskie i pracownicy biura są i będą do Waszej dyspozycji.

Dziękuję za wszystkie miłe słowa wsparcia i podziękowania jakie usłyszałem w trakcie kampanii, dziękuje za słowa gratulacji.

Za kilka miesięcy kolejne wybory, tym razem samorządowe. To wielkie wyzwanie przed Prawem i Sprawiedliwością. Już dzisiaj proszę o Państwa pomoc i zaangażowanie w najbliższe wybory.