Posiedzenie parlamentarnego zespołuPosiedzenie parlamentarnego zespołu

3 marca odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców "Polski Powiatowo-Gminnej" oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych. Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński jest pomysłodawcą i przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców "Polski Powiatowo-Gminnej".

W spotkaniu wzięli udział minister Sławomir Gadomski, wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk oraz Zbigniew Kurzelewski, pełnomocnik Komitetu Terenowego PiS Człuchów oraz przedstawiciele NFZ.

Podczas dyskusji parlamentarzyści przedstawili swoje wątpliwości i uwagi do planowanej reformy szpitali w kontekście przyszłości szpitali powiatowych. Rady powiatów samorządów w całej Polsce podejmują uchwały, w których krytykują pomysł reformy służby zdrowia i szpitali, które mają być według autorów uchwał "przejęte" przez rząd. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnili podstawowe założenia planów dotyczących planowanej reformy.

To kolejne bardzo ciekawe posiedzenie zespołu podczas, którego posłowie rozmawiali na temat dotyczący mieszkańców Polski "powiatowo- gminnej".