Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców „Polski powiatowo-gminnej”.Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców „Polski powiatowo-gminnej”.

W dniu 22 lutego 2017 r., odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców „Polski powiatowo-gminnej”, które prowadził Poseł na Sejm RP Aleksander Mikołaj Mrówczyński- Przewodniczący Zespołu.

Tematem spotkania była praktyczna realizacja rządowego programu budowy tanich mieszkań „Mieszkanie +” w małych miejscowościach.

W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa pan Wiceminister Kazimierz Smoliński, który przedstawił założenia programu, jego realizację i plany rządu na najbliższy czas w temacie programu „Mieszkanie +”. Wśród gości zaproszonych na posiedzenie zespołu, byli włodarze gmin z okręgu wyborczego 26 burmistrzowie Miasta i Gminy Brusy oraz Czarne: pan Witold Ossowski i pan Piotr Zabrocki, którzy są bardzo zainteresowani realizacją programu w ich gminach.

 

IMG 4407