Posiedzenie podkomisjiPosiedzenie podkomisji

26 października poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński został zaproszony przez przewodniczącego Jarosława Zielińskiego na posiedzenie Podkomisji stałej ds. modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Poseł podczas posiedzenia podkomisji z udziałem m.in. Dariusza Augustyniaka, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, wysłuchał informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz Komendanta Głównego Policji na temat inwestycji infrastrukturalnych w Policji z udziałem środków z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Podczas dyskusji nad sprawozdaniem szeroko dyskutowano o przywracaniu, odbudowie małych posterunków i komisariatów Policji zlikwidowanych w latach 2008-2015.

Poseł Aleksander Mrówczyński, przedstawił temat, pomysł który mocno forsuje- budowę nowej siedzimy KPP w Chojnicach. Pomysł powstał po otwarciu wyremontowanego posterunku Policji w Czarnem. Otwarcie i przekazanie kluczy z udziałem ministra Joachima Brudzińskiego odbyło się w sierpniu 2018 roku- relacja. Poseł przedstawił historię swoich starań o budowę nowej siedziby komendy Policji, przeprowadzonych rozmów z generałem Jarosławem Rzymkowskim oraz generałem Andrzejem Łapińskim komendantami wojewódzkimi i burmistrzem Chojnic. Władze miasta wyznaczyły bardzo dobrą lokalizację potencjalnego miejsca nowej komendy. Działka została pozytywne zaopiniowana przez komendanta wojewódzkiego, który osobiście był w Chojnicach na wizji lokalnej- relacja. Miasto deklaruje nieodpłatne przekazanie nieruchomości, budowę drogi dojazdowej oraz uzbrojenie działki w niezbędne media.

Poseł poruszył również temat odtwarzania posterunków Policji na przykładzie Lipnicy- relacja, wspominając o rozmowach z wójtem Konarzyn, na temat posterunku w Konarzynach. Wójt gminy Konarzyny deklaruje przekazanie działki pod budowę modułowego budynku posterunku.

Generał Dariusz Augustyniak jednoznacznie zadeklarował szeroko idącą współpracę w ramach budowy komendy w Chojnicach, jednak warunkiem koniecznym jest przekazanie nieruchomości z zasobów gminy miejskiej Chojnice na rzecz Policji.

Przewodniczący Jarosław Zieliński podziękował posłowi Aleksandrowi Mrówczyńskiemu za bardzo precyzyjne informacje i również zadeklarował osobistą pomoc przy realizacji wniosków posła.

Relacja z posiedzenia podkomisji- relacja