Poświęcenie sztandaru OSP BrusyPoświęcenie sztandaru OSP Brusy

W dniu 19 marca, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński uczestniczył w uroczystości poświęcenia sztandaru OSP Brusy oraz wprowadzenia nowego wozu ratowniczo- gaśniczego do służby. Ochotnicza Straż Pożarna w Brusach w ubiegłym roku świętowała jubileusz 120-lecia, punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu były uroczystości w sobotę.

Poseł przekazał Druhnom i Druhom OSP Brusy okolicznościowe życzenia.

  Zyczenia-OSP-Brusy.pdf

Fotografia ze strony Tygodnika Czas Chojnic.