Program Sportowa PolskaProgram Sportowa Polska

Dzięki staraniom posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego, który lobbował w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zadania zgłoszone przez samorządy powiatu chojnickiego, trzy zadania uzyskały dofinansowanie z budżetu ministerstwa.

W ramach programu Sportowa Polska- program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej wsparcie otrzymała m.in. gmina Czersk na zadanie "Kompleksowa modernizacja inf. sportowej na stadionie w Czersku" w kwocie 1.200,00 mln, drugim zadaniem, które znalazło się na liście było zadanie zgłoszone przez gminę miejską Chojnice "Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach", które otrzymało wsparcie w kwocie 973 tysięcy. Ostatnim dofinansowanym zadaniem, na którym szczególnie zależało posłowi było zadanie realizowane przez gminę Chojnice- "Budowa kompleksu sportowego w Nowej Cerkwi- I etap", na to zadanie ministerstwo przeznaczyło 444 tysiące złotych.

Lista dofinansowanych zadań przez ministerstwo została ogłoszona 22 lipca.