Rocznica śmierci generała Augusta Emila Fieldorfa ps. "Nil"Rocznica śmierci generała Augusta Emila Fieldorfa ps. "Nil"

24 lutego 1953r., wyrokiem komunistycznego sądu, w Warszawie został powieszony generał August Emil Fieldorf ps. „Nil”, organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego Armii Krajowej.

Generał „Nil”, obok rotmistrza Witolda Pileckiego, podpułkownika Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, Danuty Siedzikówny „Inki”, to najbardziej znana i jednocześnie tragiczna postać uosabiająca w swoim życiorysie archetyp Żołnierza Wyklętego. W czasie okupacji niemieckiej dowodził Kierownictwem Dywersji AK- wydał między innymi rozkaz likwidacji kata Warszawy generała SS Franza Kutschery.

Po wojnie przez kilka lat był wywieziony na Ural, gdzie pracował niewolniczo. Po powrocie do Polski pod koniec 1947 roku mieszkał w Białej Podlaskiej. Po ujawnieniu się w 1950 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy UB. Został przewieziony na Rakowiecką, gdzie przedstawiono jemu fałszywe oskarżenia dotyczące wydania rozkazów partyzantom AK likwidacji partyzantki sowieckiej. Po sfingowanym procesie, w którym przedstawiono wymuszone torturami „zeznania” współpracowników generała, 16 kwietnia 1952 roku został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 roku.

W marcu 1989 roku generał August Emil Fieldorf został zrehabilitowany, ciała generała nie odnaleziono do dzisiaj.

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński podczas 36. posiedzenia Sejmu RP w dniu 24 lutego przed Wysoką Izbą przedstawił wniosek formalny treści:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj, 24 lutego, mija 64. rocznica zamordowania przez komunistów generała brygady Augusta Nila Fieldorfa ps. "Nil".

Prosiłbym o powstanie.

Generał "Nil" to legenda Polskiego Państwa Podziemnego. W przededniu 1 marca, dnia czczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych, niezłomnych Żołnierzy Wyklętych, oddajmy cześć pamięci generała "Nila" oraz wszystkich Żołnierzy Niezłomnych.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…