Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2023Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2023

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński, wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk, radny sejmiku Jerzy Barzowski zaprezentowali w dniu dzisiejszym (06.02) wyniki naboru ofert na kolejną edycję Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie ponad 2,6 mld złotych wspiera remonty i modernizacje dróg samorządowych w całej Polsce. 132 mln złotych z tej kwoty trafi do województwa pomorskiego, zostanie dofinansowanych 116 zadań, co daje prawie 200 km wyremontowanych dróg.

Poseł, wojewoda i radny zaprezentowali wyniki konkursu dla pięciu powiatów wchodzących w skład okręgu 63. Chojnice wewnętrznego podziału Prawa i Sprawiedliwości (powiaty bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski i kościerski).

W ramach powiatu bytowskiego zostało dofinansowanych 5 zadań (jedno zadanie powiatowe, 4 gminne) na kwotę prawie 2,2 mln złotych.

Samorządy powiatu chojnickiego otrzymają wsparcie 6 zadań (2 zadania powiatowe, 4 zadania gminne), na kwotę 24,4 mln złotych.

W powiecie człuchowskim zostało wspartych 5 zadań (2 powiatowe i 3 gminne), na kwotę prawie 4,5 mln.

Do samorządów powiatu kartuskiego trafi 19 mln na wsparcie 6 zadań (1 zadanie powiatowe i 5 gminnych).

W ramach powiatu kościerskiego dofinansowanie rządowe w kwocie prawie 11 mln zostało przyznanych na 10 zadań (2 zadania powiatowe i 8 zadań gminnych).

Dofinansowanie jest przyznawane w wysokości 50% kosztów inwestycji.

Relacje medialne:

TVP Gdańsk

weekendfm.pl

chojnice.com

chojnice24.pl

bytowski resczuchowski reschojnicki reskartuski res2kocierski res