Spotkanie w sprawie stacji krwiodawstwa w ChojnicachSpotkanie w sprawie stacji krwiodawstwa w Chojnicach

W dniu dzisiejszym (02.06) z inicjatywy posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego odbyło się spotkanie na temat przyszłości chojnickiej stacji krwiodawstwa. Do posła już jesienią ubiegłego roku zgłaszali się mieszkańcy powiatu chojnickiego, ozdrowieńcy, którzy chcieli oddać osocze. Niestety bardzo wielu z nich, albo nie mogło się dodzwonić do stacji, albo byli odsyłani z tzw. kwitkiem. Poseł podjął działania, które miały na celu działanie stacji w stopniu proporcjonalnym do potrzeb mieszkańców powiatu.

W chojnickim szpitalu spotkali się: dyrektor placówki Maciej Polasik, Kinga Sass dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku (jednostka nadrzędna nad chojnicką stacją), Ewa Wodzikowska z-ca dyrektora szpitala ds. pielęgniarstwa, Edward Müller koordynator ds. promocji RCK w Słupsku, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński. Dyrektor szpitala deklarował szeroką idącą współpracę, zapowiadając renegocjowanie bardzo wysokiej stawki czynszu dzierżawnego, który stacja krwiodawstwa płaci za użytkowane pomieszczenia w szpitalu oraz zapewnił, że pomoże w pozyskaniu kadry pielęgniarskiej do kwalifikacji honorowych krwiodawców. Dyrektor Kinga Sass i koordynator Edward Müller zapowiedzieli, że będą prowadzić akcje promocyjne honorowego krwiodawstwa w powiecie chojnickim, na czym szczególnie zależało posłowi Aleksandrowi Mrówczyńskiemu. Niestety takich działań dotychczas brakowało. Spotkanie było owocne i każda ze stron była bardzo zadowolona z jego efektów.

Rozwój stacji krwiodawstwa w Chojnicach i promocja samej idei honorowego krwiodawstwa jest bardzo ważna. W powiecie chojnickim są piękne i wieloletnie tradycje krwiodawstwa, zadaniem wszystkich, począwszy od samorządowców, przez lekarzy, nauczycieli w szkołach, parlamentarzystów jest promocja,  zachęcanie do tego pięknego działania i dawania swojego najcenniejszego daru jakim jest krew.