Spotkanie z nauczycielamiSpotkanie z nauczycielami

Dnia 11 października, poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wziął udział w posiedzeniu Rady Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w Gdańsku. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i związkowcy, którzy wyrażali swoje obawy dotyczące rządowych planów reformy systemu oświatowego.

Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość reprezentowali posłowie: Aleksander Mikołaj Mrówczyński (członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży), Janusz Śniadek oraz senator Antoni Szamański. Nauczyciele zwracali uwagę na brak dialogu pomiędzy MEN, a stroną nauczycieli, na brak działań osłonowych mających zabezpieczyć miejsca pracy dla nauczycieli z likwidowanych gimnazjów, przekazali również swoje uwagi dotyczące tzw. godzin karcianych oraz nowej podstawy programowej i podręczników.

Parlamentarzyści z uwagą słuchali głosów środowiska nauczycielskiego, które generalnie były krytyczne wobec sposobu wdrażania reformy systemu edukacji i proponowali żeby odłożyć reformę o rok. Posłowie i senator obiecali, że wszystkie uwagi przekażą pani minister Annie Zalewskiej, jako głosy środowiska nauczycielskiego zrzeszonego w NSZZ Solidarność wyrażające duże obawy co do planów reformy.