SprostowanieSprostowanie

Sprostowanie informacji podanej na konferencji prasowej 28 maja 2018 roku, w biurze poleskim posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego.

sprostowanie.pdf