Urodziny JubilataUrodziny Jubilata

Dnia 15 czerwca, delegacja Biura Poselskiego Posła na Sejm Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego, a także Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Chojnicach, uczestniczyła w pięknej uroczystości- jubileuszu 90 urodzin mieszkańca Ogorzelin, pana Franciszka Gemby.

Pan Franciszek Gemba to jeden z twórców polskiej Solidarności na ziemi chojnickiej; współzałożyciel i członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, a także najstarszy organista diecezji pelplińskiej, uhonorowany medalem za zasługi od śp. JEM. Bpa Jana Bernarda Szlagi.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Piotra Bekischa w intencji Jubilata, podczas której asystent posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego - Szymon Malinowski, odczytał list gratulacyjny skierowany od posła do czcigodnego Jubilata.

zyczenia.pdf

fg1

fg2

fg3

fg4

fg5

fg6

fg7

fg8