Wizyta Dyrektora GDDKiA u posłaWizyta Dyrektora GDDKiA u posła

W dniu dzisiejszym, Dyrektor GDDKiA z Gdańska Robert Marszałek był gościem posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego. Rozmowy dotyczyły infrastruktury drogowej na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego. Poruszono temat drogi krajowej numer 22, planowanego węzła łączącego planowaną zachodnia obwodnicę miasta z istniejącą obwodnicą (w Nieżychowicach). Poseł zwrócił uwagę Dyrektora na długi dojazd do stolicy województwa, który wynosi w krytycznych momentach nawet 2,5 godziny. Istotnym punktem spotkania był temat ścieżek rowerowych i bezpieczeństwa coraz większej ilości cyklistów poruszających się po drogach. Z informacji przekazanych przez Pana Dyrektora wynika, że ścieżka rowerowa Pawłowo- Rytel ma zatwierdzony projekt wykonany przez samorząd. Projekt ścieżki rowerowej Czersk- Łąg jest w trakcie uzgadniania. Warunkiem koniecznym realizacji projektu jest jego zatwierdzenie przez GDDKiA. Realizacja zatwierdzonego projektu odbywa się według kolejności zgłoszeń i priorytetów ministerstwa infrastruktury. Przygotowanie i zatwierdzenie projektu znacznie przyspieszy jego realizację, o co wspólnie zabiega poseł i Dyrektor, a co na pewno się przyczyni do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.