Wsparcie budowy remizy w KrzyżuWsparcie budowy remizy w Krzyżu

Dzięki wparciu posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego został dofinansowany II etap budowy remizy strażackiej w Krzyżu. Samorząd gminy Czersk otrzymał wsparcie z funduszy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Zadanie zostało wsparte kwotą 100 tysięcy PLN, co jest dużym odciążaniem budżetu miasta i gminy Czersk, który musiałby realizować to zadanie ze środków własnych. Burmistrz Czerska, Przemysław Biesek- Talewski serdecznie dziękował posłowi za lobbing i uzyskanie pieniądze.

https://czersk.pl/aktualnosc-552-budowa_remizy_w_krzyzu_trwa.html