Wsparcie Młodzieżowych Drużyn PożarniczychWsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński wziął w przekazaniu promes w zakresie zapewnienia finansowania dla ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W uroczystości przekazania promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatów bytowskiego, chojnickiego oraz człuchowskiego, która odbyła się w Tuchomiu w dniu dzisiejszym (29 października), wziął udział pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Piotr Socha, samorządowcy oraz komendanci i prezesi OSP z trzech powiatów.

W Polsce działa ponad 6200 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, skupiających prawie 80 tysięcy dzieci i młodzieży. Dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, który z rezerwy ogólnej państwa przeznaczył 25 mln złotych na dofinansowanie tych jednostek, MDP będą mogły zakupić m.in. sprzęt oraz doposażyć umundurowanie. W województwie pomorskim dofinansowanie otrzymają 243 jednostki, do których trafi prawie 1,5 mln złotych.

W trakcie uroczystości odbyło się również przekazanie świadczeń ratowniczych z tytułu wysługi lat dla druhów OSP. Wręczenie decyzji związane jest z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Świadczenie ratownicze było wyczekiwane przez wszystkich druhów od wielu lat. Regulacja wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w działaniach ratowniczych. To symboliczne podziękowanie za Waszą służbę dla innych, za wiele lat udzielania się w OSP, wyjazdów do pożarów i wypadków, za niesienie pomocy, ratowanie życia, zdrowia i dobytku. Dziękuję Wam bardzo- powiedział poseł Aleksander Mrówczyński ochotnikom, którzy otrzymali świadczenia.

IMG 20221029 WA0027IMG 20221029 WA0026IMG 20221029 WA0025IMG 20221029 WA0018IMG 20221029 WA0016IMG 20221029 WA0037IMG 20221029 WA0033IMG 20221029 WA0023IMG 20221029 WA0021IMG 20221029 WA0004