Wystawa z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy WyklętychWystawa z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 W dniach 23.02- 5.03 z inicjatywy posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego na chojnickim Starym Rynku będzie prezentowana wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

Tematyka wystawy wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i przedstawia historię konspiracyjnych organizacji młodzieżowych - „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45–1956”.

Wystawa przypomina nieznane historie konspiracyjnych organizacji, które były tworzone spontanicznie i niezależnie przez młodzież w latach 1944/1945–1956. Szacuje się, że w tym czasie istniały przynajmniej 972 podziemne związki młodzieżowe, skupiające ok. 11 tys. członków. Zakładali je we wszystkich regionach uczniowie, studenci, młodzi robotnicy i chłopi w wieku 14–21 lat. Przyświecały im te same cele: przekonanie społeczeństwa do kontynuowania oporu i obrony własnego systemu wartości. Zasadniczym jednakże zadaniem było odzyskanie niepodległości, rozumianej jako warunek restytucji wolności osobistej.