Odpowiedź na interpelacjęOdpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Zbigniewa Króla na interpelację dotycząca podporządkowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=46FD2B87