Posiedzenie nr 21Na posiedzeniu numer 21 w dniu 21 czerwca, poseł zabrał głos w punkcie sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Kierując pytania o kompetencje Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=21&dzien=1&wyp=22&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261