Posiedzenie nr 69Podczas 69. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 2 października poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński zabrał głos podczas dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=69&dzien=1&wyp=201&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Poseł zabrał również głos podczas dyskusji w trakcie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=69&dzien=1&wyp=183&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261

Poseł zabrał również głos podczas dyskusji w trakcie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=69&dzien=1&wyp=48&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261